در ۲۶ آذر ۶۲ چه گذشت؟

در ۲۶ آذر ۶۲ چه گذشت؟
در دوران جنگ تحمیلی، به علت ناامنی در بنادر جنوبی کشور، تامین اقلام ضروری با مشکلات زیادی رو به رو شد.
منبع خبر : iribnews.ir