آغاز نام نویسی مرحله دوم وام کرونا

آغاز نام نویسی مرحله دوم وام کرونا
ثبت نام مرحله دوم وام یک میلیون تومانی ویژه شرایط پیش آمده از کرونا از امروز آغاز شد.
منبع خبر : iribnews.ir